Ukázky realizací

 

Osvědčení a certifikáty k montáži a servisu jednotek klimatizací a tepelných čerpadel

 

Certifikát ke kontrole, instalaci a údržbě jednotek

Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení par.43, písmeno o) zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší vydává certifikát kategorie 1 ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci , údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami.

Certifikát ke kontrole, instalaci a údržbě jednotek 1 Certifikát ke kontrole, instalaci a údržbě jednotek 2

Klimatizace Toshiba, Fujitsu, Daikin, LG, Carrier, Samsung, Sinclair, Roca, Haier, Lennox

Certifikáty kvalifikace pro RAC a ThermaV systémy LG

LG Air Conditioning Academy vydává certifikát praktické a vědomostní kvalifikace pro servis a instalaci RAC a ThermaV systémů LG.

Certifikát kvalifikace pro RAC systémy LG Certifikát kvalifikace pro ThermaV systémy LG

Osvědčení Elektrotechnický Cech Liberec

Certifikát k elektroinstalaci